Zaloguj się

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Szyku, która aktywnie działa w ramach SKO, wzięli udział w wyjątkowej lekcji z zakresu bankowości.

Jej głównym celem było wyrabianie u uczniów od najmłodszych lat nawyków świadomego oszczędzania oraz przygotowanie do rozsądnego i umiejętnego sposobu gospodarowania własnymi oszczędnościami.


Dorota Kapera
Opiekun SKO
Szkoła Podstawowa w Szyku