Zaloguj się

Szybki dostęp do pieniędzy, bez zbędnych wymagań i formalności.

 

 

Sam sprawdź jakie to proste – przyjdź do wybranej placówki Banku Spółdzielczego w Limanowej, złóż wniosek, podpisz umowę i korzystaj z przyznanych pieniędzy.

1. Posiadacz ROR w Banku Spółdzielczym w Limanowej,
2. Emeryt lub Rencista,
3. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o prace,
4. Osoba prowadząca działalność gospodarczą i rolnik indywidualny.


1. wniosek o kredyt w ROR
2. zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu
3. decyzja o przyznaniu emerytury lub renty/ostatni odcinek emerytury lub renty drugi dokument potwierdzający tożsamość - do wyboru: paszport, legitymację ubezpieczeniową, legitymację emeryta lub rencisty, prawo jazdy, książeczkę wojskową (mężczyźni w wieku poborowym do 28 roku życia)
4. książeczkę wojskową (mężczyźni w wieku poborowym do 28 roku życia)