Zaloguj się

Od 1 czerwca przedsiębiorstwa rozwijające innowacje, będą mogły wnioskować o "kredyt technologiczny" w oparciu o zmienione zasady. Jest to kolejne rozwiązanie dla firm, które ucierpiały w wyniku COVID-19, przygotowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, w ramach tzw. pakietu pomocowego.

Kredyt na innowacje technologiczne udzielany ze środków unijnych, dla firm, które pomimo kryzysu gospodarczego nie planują zwalniać czy ograniczać produkcji, ale myślą o rozwoju - uzyskał nowe preferencyjne warunki. Zniesienie limitu dofinansowania wynoszącego 6 mln zł, rezygnacja z konieczności posiadania wkładu własnego, a także likwidacja wymogu innowacyjności w skali krajowej – to główne ułatwienia, które zostaną wprowadzone w kredycie.
 

Dla kogo
Beneficjentem wsparcia mogą być podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru i spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy oraz posiadające zdolność kredytową.

 
Przeznaczenie kredytu
Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.
 

Warto wiedzieć:
  • nowy nabór w kredycie na innowacje technologiczne - na korzystniejszych zasadach - rozpocznie się 1 czerwca br.
  • trwający obecnie nabór wniosków na dotychczasowych zasadach zakończy się 31 maja 2020r.
  • przedsiębiorca może wnioskować o dotację (tzw. premię technologiczną) wyższą niż dotychczasowy limit 6 mln zł.
  • zniesiono wymóg innowacyjności inwestycji w skali kraju. Wystarczy, jeśli przedsiębiorca wykaże, że oferowane przez niego produkty lub usługi będą innowacją w prowadzonej przez niego firmie, np. wprowadzi do swojej oferty niewytwarzane dotąd towary, bądź nowy rodzaj świadczonych usług. Nadal będzie warto zgłosić innowacje o wyższej skali - będą one dodatkowo punktowane.
  • możliwość sfinansowania kredytem 100 proc. kosztów kwalifikowalnych. W poprzednich naborach firma musiała pokryć wkładem własnym co najmniej 25 proc. kosztów kwalifikowalnych projektowanej inwestycji.
  • rozszerzono katalog wydatków, które mogą zostać objęte dofinansowaniem. Oprócz zakupu i montażu środków trwałych będzie można rozliczyć także koszty ich transportu. Dopuszczone będą koszty ekspertyz czy projektów technicznych zleconych zewnętrznym doradcom, które są niezbędne do realizacji inwestycji. Przedsiębiorca będzie mógł sfinansować również koszty, m.in. z uzyskania, walidacji i obrony patentów związanych z inwestycją technologiczną.
  • nowością jest możliwość pokrycia z premii technologicznej wydatków przebudowy i adaptacji budynków.
  • 18 maja br. Bank Gospodarstwa Krajowego opublikuje dokumentację konkursową. Wsparcie jest finansowane z funduszy unijnych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.
 
Gdzie złożyć wniosek
Aby złożyć wniosek o przyznanie premii technologicznej w BGK, przedsiębiorca musi skorzystać z kredytu technologicznego w jednym z kilkunastu banków współpracujących z BGK, np. w Banku Spółdzielczym w Limanowej.

Zapraszamy do kontaktu z Bankiem Spółdzielczym w Limanowej - LISTA PLACÓWEK


Szczegółowe zasady obowiązujące w nowym naborze wniosków można sprawdzić na stronie www.bgk.pl/innowacje-technologiczne.