Zaloguj się

16 marca 2022 r. w Szkole Podstawowej w Młynnem odbył się apel, na którym zostały ogłoszone wyniki zakończonych konkursów szkolnych zorganizowanych i przeprowadzonych przez opiekuna SKO.

Były to konkursy:
  • Konkurs plastyczny „Bank Spółdzielczy w scenerii świątecznej”;
  • Konkurs plastyczno – techniczny „Skarbonka”;
  • Konkurs poetycki – „SKO - to jest to” – wiersze;
  • Konkurs poetycki – Rymowanki;
  • oraz konkurs „Rebusy”.
Wykonawcy najlepszych, najładniejszych i najbardziej pomysłowych prac otrzymali nagrody zakupione przez Bank Spółdzielczy w Limanowej oraz opiekuna SKO.

W imieniu nagrodzonych osób oraz swoim  bardzo dziękuję Bankowi Spółdzielczemu za ufundowanie nagród.
 

Anna Pytel
Opiekun SKO
w Szkole Podstawowej w Młynnem