Zaloguj się

SKO SZYK

,,W SKO AKTYWNIE DZIAŁAM,

NA EKONOMII SIĘ ZNAM, POJĘCIA BANKOWE W JEDNYM PALCU MAM”


28 kwietnia 2014r.  opiekun SKO Dorota Kapera zorganizowała w naszej szkole konkurs, pod hasłem  ,,W SKO aktywnie działam, na ekonomii się znam, pojęcia bankowe w jednym palcu mam”.

Konkurs poprzedzony był szeregiem zajęć mających na celu zdobycie przez uczniów określonej wiedzy. Wiadomości i umiejętności  uczniów utrwalane były poprzez redagowanie gazetek szkolnych z danego zakresu wiedzy.  Zadaniem uczniów było wskazanie lub podanie poprawnej odpowiedzi
na 14 pytań dotyczących historii pieniądza, pojęć bankowych i ekonomii. W konkursie aktywnie uczestniczył 27 członków SKO, którzy nagrodzeni zostali słodyczami. Zwycięzcy konkursu otrzymali gadżety, które opiekun SKO otrzymał od BS w Limanowej. Sprawiły one dzieciom wiele radości.

Serdecznie dziękujemy!

Zajęcia przeprowadzone przez Opiekuna odniosły oczekiwane rezultaty. Duża grupa uczniów naszej szkoły  znacznie wzbogaciła swoją wiedzę na temat bankowości. Uczniowie uczyli się jak być zaradnym, gospodarnym i wytrwałym.

                                                              Opiekun SKO: Dorota Kapera