Zaloguj się

W konkursie udział wzięli uczniowie klas 4-6 ze Szkoły Podstawowej w Zalesiu, którzy wykazali się wiedzą z zakresu bankowości spółdzielczej.

W I etapie konkursu wzięło udział 22 uczniów. W wyniku pisemnych eliminacji do II- go etapu zakwalifikowało się 9 uczestników. Ten etap polegał na serii czterokrotnych losowań pytań i głośnym udzieleniu wyczerpującej odpowiedzi. Podczas konkursu  uczniowie wykazali  się dużym zasobem wiedzy tematycznej oraz znajomością pojęć związanych z bankiem.

 

Nad prawidłowym przebiegiem  konkursu  czuwała  specjalnie powołana komisja  w składzie:

przedstawiciel Banku Spółdzielczego p. Elżbieta  Wąchała, nauczyciel matematyki –p. Bożena Franczyk, opiekun SKO - p. J. Ziębowicz.

 

Nagrody i dyplomy ufundował  Bank Spółdzielczy w Limanowej oraz Dyrektor Oddziału Banku Spółdzielczego w Kamienicy.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.