Zaloguj się

27 października 2016 r. w Szkole Podstawowej w Szyku odbył się konkurs wiedzy pod hasłem: ,, Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym” ,, Talenty dodajemy”.

27 października 2016 r. w Szkole Podstawowej w Szyku odbył się  konkurs wiedzy pod hasłem: ,,Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym”, ,, Talenty dodajemy”.

Zadania konkursowe miały na celu sprawdzić, który z uczniów kl. I-III posiada największą wiedzę o oszczędzaniu i pieniądzach. Zadaniem każdego uczestnika konkursu było:

- udzielenie odpowiedzi na 11 pytań dotyczących oszczędzania i pieniędzy,

- rozwiązanie krzyżówki z hasłem ,, MONETA”

- wyjaśnienie polskich przysłów i powiedzeń związanych z oszczędzaniem i pieniędzmi.

Zwycięzcami konkursu zostały uczennice:

I miejsce-  Edyta Szumańska kl.III  i Amelia Kotara kl.III,  27p./28

II miejsce- Anna Juszczak kl.III,  23p./28

III miejsce – Roksana Lizak kl.II, 20p/28

Nagrody pocieszenia otrzymali:

Zuzanna Pietroń

Grzegorz Toporkiewicz

Justyna Sewiło

Beata Sadkiewicz

Emilia Tabor

Czas upłyną bardzo ciekawie na konkursach i zabawie.

                                                                                      Gratuluję!    

  Op. SKO:    D. Kapera