Zaloguj się

Na przełomie listopada i grudnia 2019 r. SKO działająca przy Szkole Podstawowej im. Świętej Jadwigi w Sechnej ogłosiła KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ ZAKŁADKĘ DO KSIĄŻKI Z LOGO SKO.

Prace plastyczno-techniczne, które uczniowie wykonali dowolną techniką, nagrodzono podczas Szkolnego Spotkania Opłatkowego. W tym konkursie I miejsce zajęli: Julia Augustyn, Edyta Orzeł, Jolanta Jonik, Tomasz Augustyn, II miejsce: Wojciech Jonik, Agnieszka Augustyn, Dorota Jonik i Grzegorz Augustyn, a III miejsce: Amelia Oleksy, Anna Jonik, Julia Pławecka.

Serdecznie gratulujemy!

Monika Rosiek
Opiekun SKO
Szkoła Podstawowa w Sechnej