Zaloguj się

SKO Piekieło - Gimnazjum

W dniu  28 stycznia 2014r. na uroczystym apelu zostały rozdane nagrody dla uczniów, którzy zebrali największą sumę pieniędzy na swoich kontach SKO.
Lista nagrodzonych uczniów  Niepublicznego  Gimnazjum w Piekiełku:


Opiekun SKO: Dominika Lisek