Zaloguj się

Skorzystaj z szybkiego przekazu pieniędzy MoneyGram i weź udział w konkursie!

Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2012 roku skorzystają z usług świadczonych przez Organizatora i odpowiedzą na pytanie konkursowe "Dlaczego korzystasz z usług MoneyGram?"

Nagrodami w konkursie są:

1 miejsce - nagroda pieniężna w wysokości 3.000,00 PLN + 333,30 PLN

2 miejsce - nagroda pieniężna w wysokości 2.000,00 PLN + 222,20 PLN

3 miejsce - nagroda pieniężna w wysokości 1.000,00 PLN + 111,10 PLN.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 8 stycznia 2013 roku na stronie internetowej www.moneygram-konkurs.pl

Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej www.moneygram-konkurs.pl