Zaloguj się

SKO - Szkoła Podstawowa nr 2 Męcina

Nawet mała może być groźna. O kim lub o czym mowa? O niewinnie wyglądającej baterii! Prowadzi do skażenia gleby, zatruć wody. Najlepszym wyjściem jest recykling. Nasza szkoła kontynuuje zbiórkę baterii. Zużyte baterie i akumulatory posiadają wartość odpadową. Zostaną one przekazane do Organizacji Odzysku REBA, gdzie będą właściwie wykorzystane. Uczniowie biorą udział w Konkursie zbiórki zużytych baterii w placówkach oświatowych pod hasłem „Edukujemy-Pomagamy”. Będziemy mogli wesprzeć Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce.

Opiekun SKO: K. Pociecha