Zaloguj się

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych

Szanowni Państwo,

Bank Spółdzielczy w Limanowej informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006 (Dz.U.UE.L.2015.141.1 z dnia 5 czerwca 2015 r.) zmienił się zakres informacji, które winny zawierać dokonywane przez Państwa transfery środków pieniężnych (przelewy).

W związku z tym zwracamy się z prośbą o umieszczanie na dyspozycjach dokonania przelewu krajowego lub zagranicznego bez względu na walutę, składanych zarówno w formie papierowej, jak i za pośrednictwem systemu bankowości internetowej i mobilnej, następujących informacji:

• numer rachunku zleceniodawcy oraz numer rachunku odbiorcy,

• pełną nazwę / imię i nazwisko zleceniodawcy,

• pełną nazwę / imię i nazwisko odbiorcy,

• pełny adres zleceniodawcy: kraj i miasto, nazwa ulicy z numerem domu i lokalu

 

UWAGA! Przelewy z brakującymi i/lub błędnymi informacjami o zleceniodawcy lub odbiorcy mogą powodować:

• opóźnienie w wykonaniu zleconego przelewu,

• odrzucenie przelewu,

• wstrzymanie przelewu.

 

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o dokładne uzupełnianie:

• danych zleceniodawcy i odbiorcy w przypadku dyspozycji papierowych,

• danych odbiorcy dla płatności dokonywanych za pośrednictwem bankowości internetowej i mobilnej (prosimy o sprawdzenie czy dane kontrahentów, które mają Państwo zapisane w swoich systemach lub w systemie bankowości internetowej naszego Banku są kompletne, tj. zgodne z powyższym zakresem danych).

Jednocześnie ze względu na obowiązek sprawdzania przez Bank kompletności danych zleceniodawcy i odbiorcy przelewu zwracamy się o przekazanie kontrahentom lub osobom, od których otrzymują Państwo przelewy krajowe i zagraniczne swoich pełnych danych, tj. imienia i nazwiska lub nazwy Państwa firmy, zgodnej z dokumentami rejestrowymi złożonymi w Banku (jeśli takich danych obecnie nie posiadają).

Powyższe zasady są podyktowane koniecznością wypełniania przez Bank obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.