Zaloguj się

W związku z faktem, iż w Limanowej została otwarta placówka Banku Spółdzielczego z Mszany Dolnej oznaczona logiem Banków Spółdzielczych działających w zrzeszeniu BPS, informujemy klientów naszego banku, iż jest to placówka odrębna, działająca wg własnych zasad, w oparciu o własne Taryfy opłat i prowizji.