Zaloguj się

Klient instytucjonalny nierezydent

Bank Spółdzielczy w Limanowej prowadzi następujące rachunki lokat terminowych:
1. Lokaty terminowe Standard w złotych prowadzone są:
1) na warunkach standardowych:
a) o stałej stopie procentowej na okresy umowne 3, 7, 14, 21 dni z minimalnym wkładem 10 000 PLN
b) o zmiennej stopie procentowej na okresy umowne 1, 3, 6, 9, 12, 24, 36, 48, 60 miesięczne, z minimalnym wkładem 1.000 PLN,
2) na warunkach negocjowanych:
a) o stałej stopie procentowej na okresy umowne 3, 7, 14, 21 dni z minimalnym wkładem 50 000 PLN
b) o zmiennej stopie procentowej na okresy umowne 1, 3, 6, 9, 12, 24, 36, 48, 60 miesięczne z minimalnym wkładem 100.000 PLN,
2. Lokaty terminowe Standard prowadzone są w następujących walutach wymienialnych: dolary amerykańskie (USD) i EURO (EUR):
1) na warunkach standardowych:
a) o zmiennej stopie procentowej na okresy umowne 1, 3, 6, 12 miesięczne, z minimalnym wkładem 500 USD, 500 EUR.
2) na warunkach negocjowanych:
a) o stałej stopie procentowej na okres umowny 1, 3, 6, 12 miesięczny, z minimalnym wkładem o równowartość 50 000 EUR, 50 000 USD .
3) Bank nie przyjmuje wpłat gotówkowych i nie realizuje wypłat gotówkowych
w bilonie walut wymienialnych. Kwoty nie mające pokrycia w banknotach danej waluty wymienialnej Bank wypłaca w złotych.
4) Wypłaty gotówkowe w kwocie powyżej 2.500 USD (lub równowartość w innej walucie) Posiadacz lokaty jest zobowiązany zgłosić w Banku prowadzącym jego rachunek lokaty terminowej z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych.
5) Przy obsłudze rachunków lokat terminowych w walutach wymienialnych stosowane są kursy:
a) kupna/ sprzedaży dla dewiz - do rozliczeń operacji bezgotówkowych,
b) kupna/ sprzedaży dla pieniędzy - do rozliczeń operacji gotówkowych.