Zaloguj się

Udziałowców Banku Spółdzielczego w Limanowej zapraszamy na coroczne spotkania z Zarządem Banku.

12 lutego 2024 r. spotkania odbędą się:
 • o godz. 11.00  w Dobrej dla Grupy Członkowskiej z Gminy Dobra
 • o godz. 11.00 w Kamienicy dla Grupy Członkowskiej Gminy Kamienica
 • o godz. 16.00 w Szczyrzycu dla Grupy Członkowskiej z Gminy Jodłownik. 
 
Proponowany porządek Zebrania Grup Członkowskich:
 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Przyjęcie Porządku Obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 4. Powołanie Komisji Wnioskowej.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2023 r.
 6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 r.
 7. Informacja o realizacji wniosków i uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli i Zebrań Grup Członkowskich.
 8. Informacja w zakresie spraw, które będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
 9. Dyskusja, zgłaszanie opinii i wniosków.
 10. Przyjęcie protokołu Komisji Wnioskowej.
 11. Zakończenie Zebrania.
 
Harmonogram Zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Limanowej w 2024 r.
 
Lp. Grupa Członkowska Data Godzina Miejsce Zebrania
1 Dobra:
 • gmina Dobra
12.02.2024 r.
(poniedziałek)
11.00 Bank Spółdzielczy w Limanowej
Oddział w Dobrej
34-642 Dobra 816  
2 Kamienica:
 • gmina Kamienica
12.02.2024 r.
(poniedziałek)
11.00 Gminny Ośrodek Kultury Sportu
i Rekreacji w Kamienicy  
34-608 Kamienica 426
3 Jodłownik:
 • gmina Jodłownik
12.02.2024 r.
(poniedziałek)
16.00 Bank Spółdzielczy w Limanowej
Oddział w Szczyrzycu
34-623 Szczyrzyc 188
4 Laskowa:
 • gmina Laskowa
13.02.2024 r.
(wtorek)
11.00 Remiza OSP w Laskowej 
5 Słopnice:
 • gmina Słopnice 
13.02.2024 r.
(wtorek)
11.00 Budynek FHU „U Marka”
I piętro,
34- 615 Słopnice 984
6 Tymbark:
 • gmina Tymbark
7 Łukowica:
 • gmina Łukowica
13.02.2024 r.
(wtorek)
16.00 Sala Ślubów
Urzędu Stanu Cywilnego
34-606 Łukowica 566
8 Zamiejscowa:
 • mieszkańcy spoza terenu
  pozostałych grup członkowskich
15.02.2024 r.
(czwartek)
11.00 Bank Spółdzielczy w Limanowej
Rynek 7, 34-600 Limanowa,
sala konferencyjna II p.
9 Limanowa:
 • gmina Limanowa
 • miasto Limanowa
15.02.2024 r.
(czwartek)
17.00 Karczma Matras
ul. J. Marka 52
34-600 Limanowa