Zaloguj się

Bank Spółdzielczy w Limanowej znalazł się w grupie banków, które umożliwiły swoim klientom składanie wniosków w Programie „Rodzina 500 plus”, za pośrednictwem systemu bankowości internetowej.

Klienci, którzy mają lub otworzą w Banku konto z dostępem do bankowości internetowej, maja możliwość możliwość złożenia wniosku do Programu 500+ za pośrednictwem systemu bankowości internetowej eBankNet. 

Bank pośredniczy w wymianie informacji pomiędzy Klientem a Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Klient korzystając z systemu bankowości internetowej eBankNet może samodzielnie wypełnić oraz przesłać wniosek o świadczenie w ramach Programu 500+.

Logując się do systemu wybieramy zakładkę Zarządzanie a następnie zakładkę 500+. Na bieżąco można korzystać z pomocy i wskazówek wyświetlanych na ekranie. Po wypełnieniu wniosku na wskazany przez Klienta adres e-mail wysyłane będzie potwierdzenie wpłynięcia wniosku do systemu [email protected], prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (UPO – Urzędowe Potwierdzenie Odbioru).

Rolą banku w tym procesie jest udostępnienie i wysłanie wniosku do Organu prowadzącego w gminie. Bank nie będzie gromadził danych, weryfikował danych podanych we wniosku oraz załączników. Wniosek będzie w dalszej kolejności dystrybuowany do lokalnych urzędów, które rozpatrzą go pod względem merytorycznym oraz podejmą decyzję o przyznaniu lub odrzuceniu świadczenia.

Wnioski można składać bezpłatnie od 1 kwietnia 2016 r. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy - tj. od 1 kwietnia 2016 do 1 lipca 2016 - rodzice dostaną wyrównanie wstecz. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie. Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w gminie, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości internetowej. 

Dowiedz się więcej o wypełnianiu wniosków i Programie Rodzina 500+