Zaloguj się

1 lipca ruszyło przyjmowanie wniosków online o 500+ na nowy okres świadczeniowy. Dotyczy to rodzin zainteresowanych kontynuowaniem korzystania z tej formy wsparcia, jak i tych, które chcą dopiero dołączyć do rządowego programu „Rodzina 500+”. Im wcześniej złożymy wniosek, tym szybciej otrzymamy świadczenie 500+.

Prawo do wsparcia w ramach rządowego programu „Rodzina 500+” jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Zbliżający się nowy okres świadczeniowy powoduje więc konieczność złożenia nowego wniosku zarówno przez rodziny zainteresowane kontynuowaniem korzystania ze wsparcia, jak i te rodziny, które chcą dołączyć do rządowego programu „Rodzina 500+”.

Bank Spółdzielczy w Limanowej znalazł się w grupie banków, które umożliwiły swoim klientom składanie wniosków w Programie „Rodzina 500 plus”, za pośrednictwem systemu bankowości internetowej.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ znajdziesz po zalogowaniu do serwisu internetowego Banku Spółdzielczego w Limanowej w sekcji „Wnioski”=> „Rodzina 500+”.

Po wypełnieniu wniosku na wskazany przez Klienta adres e-mail wysyłane będzie potwierdzenie wpłynięcia wniosku do systemu [email protected], prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (UPO – Urzędowe Potwierdzenie Odbioru).

Rolą banku w tym procesie jest udostępnienie i wysłanie wniosku do Organu prowadzącego w gminie. Bank nie będzie gromadził danych, weryfikował danych podanych we wniosku oraz załączników. Wniosek będzie w dalszej kolejności dystrybuowany do lokalnych urzędów, które rozpatrzą go pod względem merytorycznym oraz podejmą decyzję o przyznaniu lub odrzuceniu świadczenia.

Dowiedz się więcej o wypełnianiu wniosków i Programie Rodzina 500+