Zaloguj się

Dnia 4 grudnia 2009 roku Bank Spółdzielczy w Limanowej odebrał tytuł nadany w konkursie „Krajowi Liderzy Innowacji”.

Dnia 4 grudnia 2009 roku Bank Spółdzielczy w Limanowej odebrał w siedzibie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Krakowie tytuł „Innowacyjny Bank Spółdzielczy” nadany w konkursie „Krajowi Liderzy Innowacji”.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Innowacji i Rozwoju z siedzibą w Warszawie. Ideą konkursu jest identyfikowanie oraz promowanie przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze rozwojowym i innowacyjnym w różnych kategoriach, także w zakresie działania Banków Spółdzielczych.

Do konkursu Bank został zaproszenony po raz pierwszy, ale kapituła konkursowa już od roku 2007 analizowała działania w zakresie poszerzania oferty, zwiększania liczby placówek i bankomatów, a także umacniania pozycji Banku Spółdzielczego w Limanowej na rynku lokalnym przy coraz większej liczbie pojawiających się banków konkurencyjnych.