Zaloguj się

Z dniem 1 stycznia 2021 r. nastąpi zmiana Taryf opłat i prowizji bankowych

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2021 r. zmianie ulega Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych oraz Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych. Wprowadzone zmiany:
  • dla Klientów indywidualnych: są wynikiem wdrożenia do oferty Banku usługi BLIK, z użyciem aplikacji BS Pay,
  • dla Klientów instytucjonalnych: są związane z doprecyzowaniem trybu i sposobu pobierania opłat związanych z płatnościami masowymi, realizacją dyspozycji wypłaty z mieszkaniowych rachunków powierniczych oraz wprowadzeniem nowej prowizji za zaangażowanie kredytowe dla  kredytów obrotowych, rewolwingowych i w rachunku bieżącym, zawieranych od 01.01.2021 r.
Wszelkie informacje dotyczące stosowanych przez Bank opłat i prowizji znajdą Państwo w poniższych plikach:
•    Taryfie opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych
•    Taryfie opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych.

Treść Taryfy dostępna jest również na stronie internetowej pod adresem www.bs.limanowa.pl. W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z dowolną placówką Banku.