Zaloguj się

SKO Sadek-Kostrza

W Szkole Podstawowej w Sadku-Kostrzy zorganizowano i przeprowadzono w formie zabawowej konkurs na temat oszczędzania pod hasłem „Grosz do grosza oszczędzamy i do SKO wpłacamy. Gdy już będzie duży wkład, pojedziemy sobie w świat.” Uczestnikami były dzieci z klas 0-III. Były inscenizacje przygotowane przez uczniów klas wraz z wychowawcami, quiz matematyczny z hasłem, rozsypanki wyrazowe, plątaninki. W krótkich przedstawieniach dzieci zachęcały do oszczędzania, aby później móc wyjechać na wakacje, ferie, założyć własny ogród. Wszyscy świetnie się bawili i wszyscy byli zwycięzcami. Nagrody w formie gadżetów ufundował Bank Spółdzielczy w Limanowej.

 

Opiekun SKO: Halina Czech