Zaloguj się

Czy zajęcia świetlicowe mogą by nudne?! NIE! Wystarczy trochę inwencji twórczej. Tak zrodził się konkurs pt. "Droga do sukcesu finansowego". Jego inicjatorkami były Karolina Ruchała – opiekun świetlicy oraz Irena Juszkowicz - opiekun Szkolnego Koła SKO.

Organizatorom konkursu chodziło o pobudzenie u dzieci kreatywnego, biznesowego myślenia. Współpracując w grupach dzieci za zadanie miały wykonać grę planszową, której celem było dojście do mety - SUKCESU, pokonując po drodzę przeszkody.

Laureatami konkursu zostali:
  • Lena Pławecka
  • Ania Kucza
  • Karolina Kucza
  • Kacper Juskowicz
  • Oliwia Bieniek.
Nagrody ufundowało Szkolne Koło SKO.


Opiekun SKO SP Stare Rybie Irena Juszkowicz