Zaloguj się

17 listopada 2017 roku w Bibliotece Pedagogicznej w Limanowej odbyło się uroczyste podsumowanie II edycji plastycznego konkursu czytelniczego na plakat pod hasłem: „Dobry zwyczaj wypożyczaj”. Bank Spółdzielczy w Limanowej był fundatorem nagród rzeczowych dla wszystkich laureatów.

Konkurs, który adresowany jest do uczniów klas IV-VI,  organizowany jest przez Bibliotekę Pedagogiczną w Limanowej we współpracy z nauczycielami szkół podstawowych powiatu limanowskiego realizujących w 2017 roku Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.  Jego celem jest przede wszystkim propagowanie wśród dzieci i młodzieży czytelniczych oraz plastycznych zainteresowań.

Komisja Konkursowa w składzie: Anna Rosiek – Przewodnicząca Komisji, plastyk, nauczyciel Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku, Zofia Knapik – nauczyciel bibliotekarz Zespołu Szkół nr 1 w Limanowej oraz Agata Jabłońska – nauczyciel bibliotekarz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu – Filii w Limanowej, przy ocenie plakatów brała pod uwagę zgodność z tematem konkursu, samodzielność i oryginalność wykonania, kreatywność, pomysłowość oraz walory estetyczne pracy.

Przyznano po dwa równorzędne pierwsze, drugie i trzecie miejsca oraz trzynaście wyróżnień.

Lista laureatów:

I MIEJSCE:
NATALIA GAWRON - Szkoła Podstawowa w Podłopieniu,
ZUZANNA JONAK - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Limanowej,

II MIEJSCE:
ALEKSANDRA CHROBAK - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczawie,
ALEKSANDRA ZIMNIEWSKA - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
w Limanowej,

III MIEJSCE:
URSZULA CZYRNEK - Szkoła Podstawowa w Tymbarku,
ALEKSANDRA RAPACZ - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mszanie Górnej,

WYRÓŻNIENIA:
ZOFIA BIENIEK - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mszanie Górnej,
ANNA BULANDA - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczawie,
OLIWIA DUDYK - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczawie,
MAGDALENA DZIEDZINA - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mszanie Górnej,
WIKTORIA GĘBIK - Szkoła Podstawowa w Krasnem-Lasocicach,
EMILIA KĘSKA - Szkoła Podstawowa w Podłopieniu,
JULIA KORDECZKA - Szkoła Podstawowa w Zawadce,
HANNA KOWALCZYK - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Limanowej,
MARTYNA KUC - Szkoła Podstawowa w Podłopieniu,
OLIWIA KURNIK - Szkoła Podstawowa w Krasnem-Lasocicach,
GABRIELA NIEMIRSKA - Szkoła Podstawowa w Podłopieniu,
KAMILA SYJUD - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczawie,
KINGA TROJAN - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Limanowej.

Nagrody, dyplomy oraz gratulacje laureaci odebrali z rąk Anny Rosiek przewodniczącej Komisji Konkursowej oraz Zofii Szewczyk Dyrektora Handlowego Banku Spółdzielczego w Limanowej.

 

 

Biblioteka Pedagogiczna w Limanowej dziękuje serdecznie Zarządowi Banku Spółdzielczego w Limanowej za ufundowanie nagród rzeczowych, a tym samym umożliwienie docenienia trudu i zdolności plastycznych wszystkich młodych zdolnych autorów konkursowych prac.