Zaloguj się

Obligacje Banku Spółdzielczego w Limanowej mają trafić na giełdowy rynek Catalyst 31 maja 2011 r.

Działalność każdego banku opiera się na funduszach własnych. Ich wysokość determinuje m.in. wielkość prowadzonej przez bank akcji kredytowej. Fundusze własne Banku Spółdzielczego w Limanowej wzrastają dzięki corocznym odpisom z zysku, wpłatom udziałów członkowskich oraz pożyczce podporządkowanej. Poszukiwanie wzmocnienia funduszy spowodowało podjęcie przez Zarząd Banku decyzji o wyemitowaniu obligacji. 

Obligacje Banku Spółdzielczego w Limanowej mają trafić na giełdowy rynek Catalyst 31 maja 2011 r. Na parkiecie GPW staną wtedy również Bank Spółdzielczy w Płońsku oraz Bank Spółdzielczy w Skierniewicach. Rolę agenta emisji dla wszystkich trzech banków pełni Dom Maklerski Banku BPS.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie staje się coraz bardziej zaawansowanym parkietem. CATALYST jest platformą, która umożliwia obrót obligacjami. Jest to pierwszy w Polsce jak i w krajach Europy Środkowo-Wschodniej zorganizowany rynek, który prowadzi wtórny obrót obligacjami skarbowymi, korporacyjnymi i samorządowymi. 

Banki spółdzielcze są nową kategorią emitentów na rynku obligacji i jednocześnie ważną grupą podmiotów, która dzięki rynkowi Catalyst może wzmocnić swoją pozycję na rynkach lokalnych. Tym samym GPW otwiera się na sektor polskiej bankowości spółdzielczej,
o dużym potencjale, na którym działa 576 banków spółdzielczych.

Decyzja o wyemitowaniu obligacji stanowi duży krok w rozwoju Banku Spółdzielczego w Limanowej. Przyczyni się to zapewne do zwiększenia konkurencyjności jego działania na lokalnym rynku. Celem emisji jest zwiększenie wysokości funduszy własnych mających duże znaczenie dla rozwoju akcji kredytowej i spełnienia wymogów nadzorczych w zakresie generowanych ryzyk bankowych. -  podkreśla Prezes Adam Dudek.

Bank Spółdzielczy w Limanowej znalazł się w czołówce banków spółdzielczych, które dokonały emisji obligacji. Do tej pory na rynku Catalyst znalazło się 14 banków z sektora.