Zaloguj się

Od 1 stycznia 2021r. każdy Użytkownik karty, który płaci kartą płatniczą w Internecie musi zdefiniować dodatkowe zabezpieczenie w postaci kodu PIN do transakcji Internetowych. Kod PIN nadaje Użytkownik karty płatniczej logując się do portalu KartoSFERA.

Rozwój systemów bankowości internetowej i nowoczesnych metod płatniczych sprawia, że banki na całym świecie nieustannie pracują nad udoskonalaniem systemów zabezpieczeń. Rozwiązania, które oferują klientom muszą spełniać najwyższe wymogi bezpieczeństwa.
 

Jakie zmiany zostały wprowadzone od 1 stycznia?

Zmiany, które zostały wprowadzone od nowego roku, polegają na tym, że aby potwierdzić transakcję, dodatkowo trzeba także wpisać kod PIN. Dlatego każdy Klient Banku Spółdzielczego musi ustawić w portalu Kartosfera kod PIN, który będzie przypisany na stałe do karty.

JAK NADAĆ KOD PIN W KARTOSFERZE

Po zmianach przy internetowej transakcji trzeba będzie podać:
 • dane karty (nr karty, datę ważności, kod CVC2/CVV2),
 • 4-cyfrowy poufny kod -PIN,
  Po otrzymaniu kodu e-PIN zapamiętaj go i nie ujawniaj innym osobom. Kod e-PIN jest poufnym kodem identyfikacyjnym, przypisanym do Twojej karty. 
 • kod autoryzacyjny wysłany na telefon w wiadomości SMS po weryfikacji numeru e-PIN.
 

Dlaczego wprowadzamy zmiany?

Do wprowadzenia zmian Bank jest zobowiązany przepisami prawa, które wprowadzają obowiązek stosowania silnego uwierzytelnienia podczas dokonywania płatności elektronicznych.
Te przepisy znajdziesz w znowelizowanej ustawie o usługach płatniczych (wdrażającej wymogi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. – tzw. dyrektywy PSD2) i w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r.


Co to jest silne uwierzytelnienie?

Silne uwierzytelnienie klienta ma zwiększyć bezpieczeństwo korzystania z usług płatniczych oferowanych elektronicznie i tym samym ograniczyć możliwości wystąpienia oszustw związanych z tymi usługami.

Silne uwierzytelnienie polega na użyciu co najmniej dwóch z trzech elementów:
 • wiedza o czymś, o czym wie wyłącznie klient (np.  hasło),
 • posiadanie czegoś, co posiada wyłącznie klient (np. kod SMS, aplikacja mobilna do powiadomień)
 • cechy charakterystyczne klienta (np. biometria).
Każda z tych metod jest od siebie niezależna, co zwiększa jej skuteczność.


 

JAK WYGLĄDA UWIERZYTELNIANIE TRANSAKCJI PRZY UŻYCIU DWUSKŁADNIKOWEJ USŁUGI 3DS:
 

 

Jak ustawić kod PIN?

Ustanowienie drugiego czynnika uwierzytelnienia 3D Secure, tj. kodu PIN należy dokonać w Kartosferze w zakładce „3DS”, zawierającej opcję ustanowienia kodu PIN do transakcji internetowych. Kod PIN będzie ustalany przez Klienta jednorazowo i skutkować będzie dla wszystkich posiadanych kart oraz wydanych w przyszłości.

JAK NADAĆ KOD PIN W KARTOSFERZE

Logowanie do portalu Kartosfera: Z uwagi na dostęp do niektórych informacji wrażliwych w Kartosferze, tj. historia transakcji i Zestawień transakcji (Wyciągów) kart kredytowych, wprowadza się dwuskładnikowe uwierzytelnienie w logowaniu do Kartosfery. Każdorazowo, po wprowadzeniu hasła statycznego do portalu Kartosfera, Klientowi będzie wysłany SMS z hasłem jednorazowym na zarejestrowany numer telefonu.
 
Przypomnijmy jak zalogować się do portalu Kartosfera:
 • Portal kartowy Kartosfera to system umożliwiający dostęp zarejestrowanemu Użytkownikowi portalu do wybranych  usług i funkcjonalności dotyczących kart płatniczych za pomocą sieci Internet i przeglądarki internetowej.
 • Aby zalogować się do portalu należy wejść na stronę internetową www.kartosfera.pl. Po wejściu na stronę portalu pojawi się okno do logowania.
 • Jeśli logujesz się do portalu po raz pierwszy, kliknij w „Zarejestruj się”. Szczegóły znajdziesz w Podręczniku użytkownika.
 • Jeżeli jesteś już zarejestrowany do portalu kartowego wejdź na stronę internetową www.kartosfera.pl, podaj  PESEL lub login (jeżeli został nadany) oraz hasło, które ustaliłeś przy pierwszym logowaniu do portalu. Szczegóły znajdziesz w Podręczniku użytkownika.