Zaloguj się

Pomoc na rzecz poszkodowanych z terenu Kłodnego przy udziale BIK i "Limanowskiej Akcji Charytatywnej"

Biuro Informacji Kredytowej S.A. (BIK) mając świadomość społecznej odpowiedzialności, wsparło znaczącą kwotą powodzian z powiatu limanowskiego. Przekazano ją za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Limanowej na rzecz stowarzyszenia „Limanowska Akcja Charytatywna” - dla najbardziej pokrzywdzonych przez żywioł mieszkańców miejscowości Kłodne.

Zarówno wszystkie polskie banki spółdzielcze, jak i duże banki komercyjne, wspierają akcje pomocy powodzianom przez zwolnienie wpłat na ich rzecz z prowizji i opłat bankowych.

Darowizna Biura Informacji Kredytowej jest wynikiem inicjatywy jego akcjonariuszy, pośród których są największe krajowe banki komercyjne oraz Związek Banków Polskich.        

Wiceprezes Zarządu BIK Mariusz Wyżycki, przekazując darowiznę stwierdził m.in., że:naturalnym pierwszym sojusznikiem społeczności lokalnych są działające na ich terenie lokalne banki. Stąd postawa Banku Spółdzielczego w Limanowej, zasługuje na wielki szacunek i uznanie. Bank Spółdzielczy w Limanowej od lat aktywnie uczestniczy w życiu regionu, przeznaczając część wypracowanych zysków na wspieranie celów społecznie użytecznych, które przyczyniają się do rozwoju miasta i gminy.

W skali całego kraju pomoc taka nie stanowi zresztą precedensu. „Zarządy i pracownicy banków działających w skali całej Polski, zarówno spółdzielczych, jak i komercyjnych, nie są obojętne na nieszczęścia, jakie wywołały katastrofalne skutki tegorocznych powodzi” – dodał Wiceprezes Zarządu BIK Mariusz Wyżycki.