Zaloguj się

Klient sektorowy korzystający z Programu Polska Bezgotówkowa dostaje terminal bez opłat i prowizji do 31.08.2021 r.

W ramach programu Polska Bezgotówkowa, Bank Spółdzielczy w Limanowej we współpracy z ITCARD i ELAVON proponuje jednostkom sektora publicznego skorzystanie z możliwości zamówienia bezpłatnych terminali do akceptacji transakcji kartami płatniczymi.

Program Polska Bezgotówkowa to wspólna inicjatywa wydawców kart, agentów rozliczeniowych, organizacji płatniczych, Związku Banków Polskich oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Celem programu jest upowszechnienie płatności bezgotówkowych zarówno kartami jak i innymi instrumentami płatniczymi, poprzez nieodpłatne udostępnienie terminali, na których będą nieodpłatnie dokonywane płatności i rozliczenia.

Program został rozszerzony o obsługę Klientów sektorowych poprzez umożliwienie przystąpienia i nieodpłatnego użytkowania terminali płatniczych poprzez jednostki sektora publicznego takie jak:
 
 • Gminy, Miasta, Miasta na prawach powiatu, Województwa, Powiaty
 • Urzędy: Gminy, Miasta, Miasta Na Prawach Powiatu, Wojewódzki
 • Sołtysi
 • Starostwa Powiatowe
 • Urzędy Marszałkowskie
 • Naczelny Sąd Administracyjny
 • Szczególne wydziały w Urzędach i Gminach:
•     Sołtysi - Sołectwa
•     Straż Miejska, Parkingi
•     Urząd Stanu Cywilnego
•     Wydział Gospodarowania Odpadami
•     Wydział Zamówień Publicznych
•     Wydział Spraw Społecznych
•     Wydział Planowania Przestrzennego
•     Wydział Prawny
•     Wydział Spraw Obywatelskich
•     Wydział Finansowo Budżetowy
•     Wydział Podatków i Opłat
 
 • Jednostki JST posiadające własna osobowość prawną:
•    Domy kultury
•    Biblioteki
•    Ośrodki sportu i rekreacji
•    Szkoły Przedszkola Żłobki
•    Przedsiębiorstwa komunalne
•    Wodociągi
•    Zakłady oczyszczania miasta
•    Koła gospodyń
•    Stowarzyszenia
•    Spółdzielnie Mieszkaniowe.


Warunki i korzyści przystąpienia do programu:
 1. Klient sektorowy otrzymuje tyle terminali ile posiada punktów kasowych do obsługi płatności bezgotówkowych
 2. Bezpłatna instalacja terminali do 31.08.2021 r.
 3. Bezpłatna dzierżawa terminali do 31.08.2021 r.
 4. Bezpłatne procesowanie transakcji bez ograniczenia kwotowego.

Dlaczego warto posiadać terminal płatniczy?
 • brak opłat za terminale i prowizje - uczestnictwo w programie Polska Bezgotówkowa do 31.08.2021 r.
 • szybkie, niezawodne i wygodne terminale stacjonarne lub mobilne
 • dostosowany do wymagań rodzaj komunikacji terminala (Internet lub GPRS)
 • pakiet serwisowy zawarty w cenie użyczenia terminala
 • pełny pakiet usług dopasowany do potrzeb (DCC, Cashback, logowanie sprzedawców, logo drukowane na wydruku, logo wyświetlane na ekranie terminala)
 • brak ukrytych opłat i niespodziewanych kosztów
 • wygodne raportowanie - możliwość logowania się w Panelu klienta. Import raportów w dowolnym formacie
 • wizerunek nowoczesnej jednostki.


Zachęcamy do bliższego zapoznania się ze szczegółami i warunkami Programu dostępnymi na stronie internetowej: https://bezgotowki.pl/sektor-publiczny/

ZAPYTAJ O OFERTĘ W NAJBLIŻSZEJ PLACÓWCE BANKU!