Zaloguj się

W maju br. dla klientów banków spółdzielczych z Grupy BPS zostaną wdrożone nowe procedury bezpieczeństwa stosowane przy płatnościach internetowych kartą, tzw. silne uwierzytelnienie.

Co to jest silne uwierzytelnienie?

 
Silne uwierzytelnienie klienta ma zwiększyć bezpieczeństwo korzystania z usług płatniczych oferowanych elektronicznie i tym samym ograniczyć możliwości wystąpienia oszustw związanych z tymi usługami.
Silne uwierzytelnienie polega na użyciu co najmniej dwóch z trzech elementów:
 • wiedza o czymś, o czym wie wyłącznie klient (np.  hasło),
 • posiadanie czegoś, co posiada wyłącznie klient (np. kod SMS, aplikacja mobilna do powiadomień)
 • cechy charakterystyczne klienta (np. biometria).
Każda z tych metod jest od siebie niezależna, co zwiększa jej skuteczność.

 

Co się zmieni?

 
Brak konieczności aktywacji zabezpieczenia 3D Secure w portalu Kartosfera
 • Jedną z bardziej widocznych dla Klientów zmian w funkcjonowaniu płatności internetowych jest brak konieczności dokonywania aktywacji usługi 3DS przez Klienta. Niezależnie od tego, czy Klient kiedykolwiek rejestrował się w portalu Kartosfera, na kartach jest domyślnie włączona usługa 3D Secure z jednym czynnikiem uwierzytelnienia – kategoria „posiadanie” (tj. SMS na numer zarejestrowany w Banku).
 • Nie naraża to Klienta na niechciane transakcje internetowe, ponieważ element uwierzytelnienia z kategorii „posiadanie” to kod jednorazowy SMS, wysyłany na numer telefonu zarejestrowany w Banku.
 
Ustanowienie drugiego czynnika uwierzytelnienia 3D Secure
 • Od 22 maja 2020r., w Kartosferze pojawi się zakładka „3DS”, zawierająca opcję ustanowienia kodu PIN do transakcji internetowych, stanowiący element kategorii „wiedza”. Kod PIN będzie ustalany przez Klienta jednorazowo i skutkować będzie dla wszystkich posiadanych kart oraz wydanych w przyszłości.
 • Będzie także możliwość zmiany kodu PIN do transakcji internetowych w Kartosferze. Do końca roku transakcje w oparciu o jeden czynnik uwierzytelnienia (SMS) będą dopuszczane. Od początku 2021 roku, Klienci będą musieli zdefiniować w Kartosferze kod PIN, aby realizować transakcje z zabezpieczeniem 3D Secure. W przypadku, gdy Klient nie dokona ustanowienia kodu PIN do transakcji internetowych w Kartosferze, po 1 stycznia 2021 transakcja nie zostanie uwierzytelniona a tym samym nieskuteczna.
 
Realizowanie transakcji z uwierzytelnieniem 3D Secure
 • Do końca roku 2020, Klienci którzy nie ustanowią kodu PIN do transakcji internetowych, będą realizowali transakcje tak jak do tej pory. Podczas transakcji otrzymają SMS z kodem do wprowadzenia na ekranie. System będzie wykrywał, czy Klient ustanowił drugi czynnik uwierzytelnienia i wyświetlał odpowiednio ekran z prośbą o wprowadzenie jednorazowego kodu SMS lub kodu PIN.
 • Dla Klientów, którzy zalogują się do Kartosfery i ustanowią kod PIN do transakcji internetowych, przebieg uwierzytelnienia będzie zmodyfikowany: na pierwszym ekranie Klient zostanie poproszony o wprowadzenie kodu PIN do transakcji internetowych, a dopiero po jego poprawnym wprowadzeniu, zostanie wysłany SMS i wyświetlony ekran z prośbą o wprowadzenie jednorazowego kodu SMS. Pojawi się także przycisk ponowienia wysłania kodu SMS.
 
Możliwe scenariusze przebiegu transakcji u Akceptanta z terenu EOG
(Europejski Obszar Gospodarczy):

Klient, który nie jest zarejestrowany w portalu Kartosfera i nie ma ustalonego kodu PIN do transakcji internetowych w większości przypadków otrzyma wyświetloną na ekranie prośbę o zarejestrowanie się w portalu Kartosfera,pl i tym samym konieczność wprowadzenia numeru telefonu. Nie będzie to jednak dotyczyć klientów, którzy mają w Banku wskazany numeru telefonu.

Klient, który jest zarejestrowany w portalu Kartosfera:
 • ale, który nie zdefiniował kodu PIN do transakcji internetowych (jest opcjonalne do 1 stycznia 2021r.), otrzyma SMS i na tej podstawie zrealizuje transakcję,
 • zdefiniował kod PIN w portalu Kartosfera.pl, otrzyma prośbę o podanie kodu PIN, po podaniu poprawnego PIN, zostanie poproszony o wpisanie otrzymanego kodu SMS.
Jeżeli Klient realizuje transakcję u Akceptanta spoza regionu EOG lub niedostosowanego do żadnego protokołu 3D Secure: brak uwierzytelnienia PIN oraz SMS - transakcja przebiegnie w oparciu o dane karty (numer, data ważności, CVC/CVV2).
 
 

Warto widzieć:

 
Zaufani Odbiorcy
 • W portalu Kartosfera, pojawi się lista wykonanych transakcji internetowych Klienta, w których doszło do uwierzytelnienia. Klient będzie mógł wykorzystywać tę listę, lecz nie jest to wymagane do poprawnego działania żadnego serwisu – jest to usługa całkowicie opcjonalna.
 • Klient będzie mógł wybierać z listy uprzednio dokonanych uwierzytelnień i dokonywać oznaczenia danego Akceptanta jako Zaufanego, czyli nie wymagającego uwierzytelnienia przy kolejnych transakcjach. Przykładowo, gdy Klient regularnie wykonuje transakcje u określonego Usługodawcy, który nie umożliwia zapisania danych karty w swoim portalu, to będzie mógł oznaczyć danego Usługodawcę jako Zaufanego i kolejne transakcje wykonywać jedynie podając dane swojej karty, a transakcja przebiegnie szybciej. Usługa ta, może być także wykorzystana gdy Klient nie chce zapisywać danych swojej karty w obawie o potencjalny wyciek informacji. Klient będzie mógł określić maksymalną kwotę transakcji bez uwierzytelnienia, np. ustalając Zaufanego Akceptanta "zooplus.pl", do kwoty 150 zł, w efekcie czego autoryzacje na kwoty niższe od zdefiniowanej odbędą się bez uwierzytelnienia, zaś każda transakcja przewyższająca 150 zł będzie wymagała pełnego zestawu metod uwierzytelnienia stosowanych przez Bank, tj. kodu PIN i SMS. Klient też samodzielnie dokona usunięcia z listy zaufanych poprzez portal Kartosfera.
 
Logowanie do portalu Kartosfera
 • Z uwagi na dostęp do niektórych informacji wrażliwych w Kartosferze, tj. historia transakcji i Zestawień transakcji (Wyciągów) kart kredytowych, wprowadza się dwuskładnikowe uwierzytelnienie w logowaniu do Kartosfery. Każdorazowo, po wprowadzeniu hasła statycznego do portalu Kartosfera, Klientowi będzie wysłany SMS z hasłem jednorazowym na zarejestrowany numer telefonu.
 
Przypomnijmy jak zalogować się do portalu Kartosfera:
 • Portal kartowy „Kartosfera” to system umożliwiający dostęp zarejestrowanemu Użytkownikowi portalu do wybranych  usług i funkcjonalności dotyczących kart płatniczych za pomocą sieci Internet i przeglądarki internetowej.
 • Aby zalogować się do portalu należy wejść na stronę internetową www.kartosfera.pl. Po wejściu na stronę portalu pojawi się okno do logowania.
 • Jeśli logujesz się do portalu po raz pierwszy, kliknij w „Zarejestruj się”. Szczegóły znajdziesz w Podręczniku użytkownika.
 • Jeżeli jesteś już zarejestrowany do portalu kartowego wejdź na stronę internetową www.kartosfera.pl, podaj  PESEL lub login (jeżeli został nadany) oraz hasło, które ustaliłeś przy pierwszym logowaniu do portalu. Szczegóły znajdziesz w Podręczniku użytkownika.