Zaloguj się

SKO Zalesie

Jesienny stroik klasowy -  Konkurs plastyczny z SKO.

Cele konkursu: - dostrzeganie i utrwalanie piękna polskiej jesieni;

- rozwijanie twórczej ekspresji i kreatywności uczniów:

- rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych;

- integracja zespołów klasowych;

- dbanie o estetykę i wystrój sal;

- propagowanie SKO.

Wszystkie klasy stanęły na wysokości zadania! W wyniku konkursu powstały  piękne, pomysłowe, w ciekawej kompozycji jesienne stroiki. Trudno było wybrać tę jedną, jedyną.

Jednak komisja konkursowa postanowiła wyróżnić kompozycję wykonaną przez klasę II.

Nagrodę w postaci papieru ksero i kolorowych markerów dla klasy II ufundowała Szkolna Kasa Oszczędności.

Opiekun SKO: Janina Ziębowicz