Zaloguj się

Bank Spółdzielczy w Limanowej jest miejscem otwartym dla dzieci i młodzieży. Mieli okazję się o tym przekonać uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych im. K. Smreczyńskiej w Koninie, którzy pod opieką nauczycieli Alicji Kowalczyk, Karoliny Krzan i Piotra Florka, odwiedzili nasz Bank.

Bankowych gości przywitała Sabina Załupska - Kierownik Zespołu Koordynacji Działalności Handlowej, która przybliżyła uczniom istotę pieniądza oraz instytucji jaką jest bank. Oprowadzając grupę po Banku, opowiedziała o pracy bankowca ukazując różne funkcje i stanowiska. Uczniowie dowiedzieli się  ponadto jak rozpoznać fałszywy banknot, jak szybko policzyć i odpowiednio posortować pieniądze, o czym w interesujący sposób opowiedzieli Paweł Golonka i Michał Dutka. Na zakończenie spotkania dzieci celująco zdały test dotyczący zdobytej wiedzy, za co z rąk Andrzeja Duplaka odebrali nagrody. Pełni wrażeń, z pamiątkowymi upominkami, opuścili Bank.  

Mamy nadzieję, że wizyta w Banku była ciekawym doświadczeniem.