Zaloguj się

W październiku w Szkole Podstawowej w Zasadnem uczniowie wzięli udział w ciekawym konkursie plastycznym.

Zadanie konkursowe polegało na samodzielnym przygotowaniu w dowolnej technice plastycznej banknotu o nominale 100 zł zawierającego motyw patriotyczny, związany z 100-tną rocznicą odzyskania niepodległości. Celem konkursu było zainteresowanie podstawami wiedzy o pieniądzu, budowanie świadomości ekonomicznej, przygotowanie młodzieży do zarządzania finansami w dorosłym życiu, wspieranie uzdolnień oraz rozwijanie zainteresowań, zdolności plastycznych oraz kreatywności wśród dzieci. Komisja oceniająca prace wzięła pod uwagę oryginalność, walory artystyczne oraz estetykę prac. Przyznano po dwa I miejsca, II i III oraz trzy wyróżnienia. Wspaniałe nagrody w konkursie zostały ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Limanowej.

Beata Wojnarowska
Opiekun SKO Szkoła Podstawowa w Zasadnem