Zaloguj się

BANK SPÓŁDZIELCZY W LIMANOWEJ ZAJĄŁ WYSOKĄ POZYCJĘ W KRAJOWYM RANKINGU „WYRÓŻNIAJĄCE SIĘ BANKI SPÓŁDZIELCZE”

W ramach przeprowadzonego Krajowego Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze” – edycja 2017, wyłoniono liderów w sektorze bankowości spółdzielczej. Ranking został sporządzony przez magazyn Nowoczesny Bank Spółdzielczy w oparciu o badania ankietowe, które zostały przeprowadzone w zrzeszeniach Banku Polskiej Spółdzielczości S.A i SGB-Banku S.A. Na podstawie danych bilansowych za lata 2015-2016 została wyłoniona grupa 100 Najlepszych Banków Spółdzielczych w Polsce.

Z przyjemnością informujemy, że Bank Spółdzielczy w Limanowej w klasyfikacji końcowej zajął 12. miejsce na 558 działających obecnie w Polsce banków spółdzielczych.

W kategorii Największe Banki Spółdzielcze;

  • suma bilansowa - Bank znalazł się na wysokiej 10. pozycji w rankingu,
  • wynik finansowy - Bank uplasował się na 12. pozycji,
  • fundusze własne - Bank zajął 21. pozycję,
  • wartość kredytów – pozycja 13.,
  • depozyty – 10. pozycja.

W kategorii Najefektywniejsze Banki Spółdzielcze;

  • w grupie banków o sumie bilansowej powyżej 500 mln zł – Bank zajął 8. miejsce
  • wynik finansowy na zatrudnionego - Bank uplasował się na 6. pozycji,
  • zwrot z aktywów /ROA/ - 4. miejsce.