Zaloguj się

Bank Spółdzielczy w Limanowej, działając na rzecz lokalnej społeczności, wspiera wiele inicjatyw, zarówno kulturalnych, jaki i edukacyjnych. Dlatego też z przyjemnością wsparł tegoroczną akcję zmagania śmiałków z ortografią języka polskiego.

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna zapowiada, że na limanowskich mistrzów ortografii czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.  – W poprzednich latach nasze Dyktando spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem. Było nie tylko elementem sprawdzającym wiedzę w dziedzinie ortografii, ale też – z tego co zauważyliśmy wśród uczestników – dobrą zabawą. Liczymy że w tym roku będzie podobnie – podkreśla Joanna Michalik Dyrektor Biblioteki.

Do 6 listopada wszyscy chętni mieszkańcy z terenu powiatu limanowskiego mogą zgłosić swój udział w III Limanowskim Dyktandzie, które przeprowadzone zostanie 15 listopada b.r. o godzinie 11.00 w Sali konferencyjnej Limanowa Hotel. Udział jest bezpłatny. Regulamin konkursowy oraz kartę zgłoszenia można pobrać ze stron internetowych organizatora Dyktanda (www.mbp.limanowa.pl). Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się 29 listopada w limanowskiej Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Autorem i przewodniczącym jury III Limanowskiego Dyktanda będzie dr Maciej Malinowski z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. W 1990 roku zdobył On tytuł Mistrza Ortografii Polskiej w ogólnopolskim konkursie ortograficznym pn. „Dyktando” w Katowicach. Posiada imponujące doświadczenie, jako autor tekstów dyktand i juror.

W tegorocznej edycji konkursu wprowadzono dodatkową kategorię nagród. Poziom wiedzy ortograficznej języka polskiego dzieci w wieku 10-12 lat będzie oceniany w obrębie tej grupy wiekowej. Laureat  będzie mógł uzyskać tytuł LIMANOWSKIEGO DZIECIĘCEGO MISTRZA ORTOGRAFII. Laureaci II i III miejsca otrzymają tytuły LIMANOWSKIEGO DZIECIĘCEGO WICEMISTRZA ORTOGRAFII. Pozostałe kategorie pozostają bez zmian.

Na zgłoszenia udziału w III Limanowskim Dyktandzie czeka Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej ul. M. B. Bolesnej 13, adres e-mail: [email protected] do dnia 6 listopada 2017 r.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda.

Partnerem przedsięwzięcia jest Limanowa Hotel, a sponsorem nagród m.in. Bank Spółdzielczy w Limanowej.