Zaloguj się

Znamy wyniki konkursu recytatorskiego „Poezja to MY. Ojczyzna malowana słowem”, którego organizację wsparł Bank Spółdzielczy w Limanowej.

Ojczyzna malowana słowem - to hasło przewodnie II Gminnego Konkursu Recytatorskiego Poezja to MY, który odbył się w środę 14 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Starej Wsi.

Druga edycja konkursu  wpisuje się w uroczyste obchody „Roku dla Niepodległej” i radosnego świętowania stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uroczystego rozpoczęcia konkursu dokonała Pani Dyrektor Halina Mąka. Dzieci i młodzież rywalizowały w czterech kategoriach wiekowych. Do oceny recytacji uczestników konkursu i wyłonienia zwycięzców powołano Jury w składzie: Przewodnicząca Jury Konkursu - Pani mgr Joanna Michalik, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej oraz Pani mgr Anna Biedroń, nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej, a także Pani mgr Krystyna Trzupek, dziennikarka i bibliotekarka.

Prezentowane utwory oceniane były pod względem następujących kryteriów: dobór repertuaru, opanowanie pamięciowe tekstu, interpretacja tekstu i ogólne wrażenie artystyczne. Poziom tegorocznego konkursu był bardzo wysoki.  Wszyscy uczestnicy wspaniale zaprezentowali swoje recytatorskie umiejętności, co zostało docenione przez Jury.

Laureaci II Gminnego Konkursu Recytatorskiego Poezja to MY. Ojczyzna malowana słowem, otrzymali nagrody rzeczowe i książkowe, a także pamiątkowe dyplomy. Pozostałym uczestnikom konkursu wręczone zostały nagrody pocieszenia oraz pamiątkowe dyplomy.  WYNIKI KONKURSU

Uczestnicy I i II kategorii wiekowej zaraz po swojej prezentacji mieli okazję zapoznać się bliżej z postacią generała Józefa Piłsudskiego oraz wysłuchać streszczonej historii Odzyskania Niepodległości przez naród Polski. Pod czujnym okiem Pani Iwony Koczanowicz, na podstawie wysłuchanego opowiadania wykonali plakat o wspomnianym wcześniej bohaterze narodowym. Uczniowie klas 0-III mogli również wykazać się własnym patriotyzmem w postaci bardzo dobrej znajomości wiersza Władysława Bełzy, pt. "Katechizm polskiego dziecka", wykonując zadanie poprawnego ułożenia treści utworu z rozsypanych fragmentów. Jak przystało na młodych patriotów - z zadaniem tym uczniowie naszych gminnych szkół poradzili sobie bezbłędnie. Efekty twórczości uczestników konkursu zostały zaprezentowane szerszej publiczności zaraz po zakończeniu pracy Jury Konkursu.

Konkurs został zorganizowany przez Szkołę Podstawową  nr 1 im Bohaterów Westerplatte w Starej Wsi, a za jego przygotowanie odpowiedzialne były nauczycielki Pani mgr Agnieszka Pałka, Pani mgr Magdalena Cepielik oraz  Pani mgr Iwona Koczanowicz.

Sponsorem i partnerem II Gminnego Konkursu Recytatorskiego Poezja to MY. Ojczyzna malowana słowem, był Bank Spółdzielczy w Limanowej.