Zaloguj się

Informujemy, że z dniem 27 czerwca 2011 roku podwyższyliśmy oprocentowanie lokat.

Informujemy, że z dniem 27 czerwca 2011 roku podwyższyliśmy oprocentowanie lokat dynamicznych Progres  6 miesięcznych  - do 5,50% w skali roku.

Wyższe oprocentowanie dotyczy zarówno lokat zakładanych przez Klientów indywidualnych, jak i Klientów prowadzących działalność gospodarczą.

Ponadto przypominamy, że do 30 września 2011 r. trwa promocja lokat standard 12 M – WYSOKI STANDARD

Lokata Standard otwarta w okresie promocyjnym oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej, określanej w stosunku rocznym.