Zaloguj się

Żywotność spółdzielczości bankowej wynika z jej idei. W centrum jej funkcjonowania jest bowiem człowiek i jego potrzeby.

Formuła idei spółdzielczej zrodziła się już na początku XIX wieku w Anglii, gdzie tworzyła się nowa klasa robotnicza. Z reguły byli to ciężko pracujący ludzie, dla których wynagrodzenie stanowiło główne źródło utrzymania. Za swoje zarobki nie zawsze byli w stanie zaspokoić swoje potrzeby bytowe czy mieszkaniowe. Tymczasem bankowość komercyjna nie była im dedykowana. Bankierzy rozmawiali, ale z przedsiębiorcami, którzy ze względu na zapotrzebowanie na duży kapitał byli ich głównymi klientami. Drobny interesant, robotnik, nie był właściwym odbiorcą ich usług. Dlatego zrodziła się myśl o zrębach samopomocowej organizacji, która pomagałaby ludziom w rozwiązywaniu ich problemów bytowych. Tak narodziła się spółdzielczość. 
 
Chcesz dowiedzieć się więcej? Zachęcamy do zapoznania się z wywiadem, którego udzielił Prezes Zarządu Banku Adam Dudek. 

 
Więcej na naszym kanale na YouTube https://bs.limanowa.pl/youtube