Zaloguj się

Stawki WIBOR/WIBID obowiązujące we wrześniu 2015 r.

Informujemy, że oprocentowanie WIBOR/WIBID 1M wyliczany jako średnia z  30 (31) dziennych stawek WIBOR/WIBID 1M do 24-go danego miesiąca wynosić będzie we wrzesniu 2015 r.: