Zaloguj się

SKO Kłodne

 

W związku z organizacją warsztatów ceramicznych SKO w Szkole Podstawowej w Kłodnem zostały przeprowadzone eliminacje dla uczestników warsztatów. Celem eliminacji było wyłonienie uczestników zajęć z p. Elżbietą Zając-Zbrożek. Tematerm konkursu był projekt na plakat lub plakietkę promującą SKO i Bank Spółdzielczy w Limanowej.

Opiekun SKO: Agnieszka Wielkiewicz