Zaloguj się

W niewielkiej Szkole Podstawowej w Starym Rybiu, która od dziewięciu lat jest prowadzone przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Stare Rybie, w ramach działalności SKO odbył się konkurs pt. „Ozdoba Bożonarodzeniowa”.

Święta Bożego Narodzenia to święta rodzinne, taka też była i atmosfera tego konkursu. Prace były wykonane przez dzieci, ich pomysłowość, pracowitość a czasem ich prostota przeszły nasze najśmielsze oczekiwania.

Honorowy patronat nad konkursem objął Bank Spółdzielczy w Limanowej. Komisja konkursowa składająca się z pracowników Banku nie miała łatwego zadania. Po długich obradach, zgodnie z zasadami konkursu, wyłoniono laureatów konkursu w dwóch kategoriach wiekowych. Podczas uroczystego finału, który miał miejsce 11.12.2012 r. przedstawiciele Banku, Sabina Załupska i Leszek Gębczyk, wręczyli nagrody laureatom. W pierwszej grupie od przedszkola do kl. I wygrał: Ksawery Król. W drugiej grupie od kl. II do kl.III wygrała Natalia Tabak. W prezencie szkolne koło SKO dostało – glinianą świnkę skarbonkę, której nadano imię „Złotóweczka”, a wszystkie dzieci, które brały udział w konkursie otrzymały nagrody i pamiątkowe dyplomy.

Promienne uśmiechy i zadowolenie uczniów oszczędzających w SKO były z kolei nagrodą dla organizatorów niniejszego konkursu, Pani Ireny Juszkowicz - Opiekuna SKO oraz Pani Jadwigi Serafin - Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.