Zaloguj się

Gratulujemy uczniom ze Szkoły Podstawewej Nr 1 w Starej Wsi

Na początku lutego 2019 r. uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Starej Wsi osiągnęli magiczną liczbę - 50 książeczek pełnych świnek. Wszyscy uczniowie z wielkim entuzjazmem zbierali pieczątki, by jak najszybciej zdobywać kolejne nagrody.
Dalsza rywalizacja trwa, a my wytrwale walczymy o kolejne nagrody.

Opiekun SKO Dorota Kędroń