Zaloguj się

Bank Spółdzielczy w Limanowej z sukcesem działa na rynku już od ponad 142 lat dostarczając wysokiej jakości usług finansowych mieszkańcom powiatu limanowskiego, Nowego Sącza, Tarnowa i Krakowa.

Łącząc doświadczenie i tradycje bankowości z nowoczesnym sposobem prowadzenia finansów Bank specjalizuje się w obsłudze klientów indywidualnych, firm, instytucji i rolników. Bardzo dobrze rozwinięta siec placówek Banku sprawia, że są one blisko klientów i mogą oferować im szybką, sprawną i kompleksową obsługę na wysokim poziomie jakości.

Działając na rzecz lokalnej społeczności, Bank Spółdzielczy w Limanowej jest jednym z największych sponsorów inicjatyw charytatywnych i społecznych. Wspiera działalność stowarzyszeń i klubów sportowych, szkół, przedszkoli, straży pożarnych, ośrodków kultury i zespołów muzycznych.

Bank Spółdzielczy w Limanowej to Bank blisko Ciebie – który jest partnerem i doradcą, a nie tylko instytucją oferującą usługi bankowe. Swoją działalność prowadzi wyłącznie w oparciu o polski kapitał. Jest spółdzielnią, którą tworzą członkowie – właściciele Banku. Wszyscy oni, bez względu na liczbę udziałów, mogą być wybierani do organów Banku i mają równe prawa.


Członkiem Banku Spółdzielczego może być:
  • osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • osoba prawna.

Wpisowe i udziały
Warunkiem przyjęcia do grona udziałowców jest złożenie przez wnioskodawcę pisemnej deklaracji członkowskiej. O przyjęciu w poczet Członków Banku decyduje Zarząd Banku, podejmując w tym przedmiocie uchwałę w terminie jednego miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji. Deklaracje członkowskie są dostępne w każdej placówce. Możesz śmiało o nie zapytać pracowników swojego oddziału!

Warunki przyjęcia w poczet Członków Banku
Chcąc zostać przyjętym w poczet Członków Banku jako osoba fizyczna, należy wnieść wpisowe w wysokości 100,00 zł oraz zadeklarować i wnieść co najmniej 1 udział o wartości 150,00 zł. Chcąc zostać Członkiem Banku jako osoba prawna, należy wnieść wpisowe w wysokości 100,00 zł oraz zadeklarować i wnieść co najmniej 10 udziałów o wartości 150,00 zł. Wniesienie wpisowego i zadeklarowanych udziałów powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o przyjęciu w poczet Członków Banku.
Więcej informacji na www.bs.limanowa.pl