Zaloguj się

SKO Szkoła Nr 2 Męcina

Członkowie SKO aktywnie włączają się w szkolne akcje charytatywne. Ostatnio mieli okazję brać udział w zbiórce pieniędzy na budowę szkoły w Amazonii. Zbierają również plastikowe zakrętki w ramach akcji „Otwórz się na dobro”.

Opiekun SKO: K. Pociecha