Projekt BAKCYL


to strategiczne, długofalowe partnerstwo firm i instytucji sektora bankowego w Polsce na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy młodego pokolenia Polaków z zakresu praktycznych finansów.
" frameborder="0">

Projekt, pn. Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży "BAKCYL”

to stały proces przekazywania młodzieży, przez pracowników bankowych, praktycznej wiedzy finansowej i umiejętności wykorzystywania usług finansowych, tak aby ułatwić im świadomy i pomyślny start w dorosłe życie w nowoczesnym społeczeństwie. Pomysłodawcą i organizatorem programu jest Warszawski Instytut Bankowości, a partnerem Związek Banków Polskich.

W ujęciu długofalowym projekt BAKCYL umożliwia osiągnięcie następujących celów edukacyjnych:

  • Wzbogacenie programu nauczania  o  ciekawe i interaktywne działania edukacyjne z zakresu praktycznych zagadnień finansowych. Są one dostosowane do potrzeb programowych i oczekiwań uczniów, a realizowane z udziałem przygotowanych dydaktycznie bankowców/praktyków – wolontariuszy.
  • Rozszerzenie edukacji uczniów o wiedzę i umiejętności z finansów i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni - niezbędne do pomyślnego funkcjonowania młodych obywateli w nowoczesnym, opartym na wiedzy społeczeństwie, kształtujące postawę przedsiębiorczości młodzieży.
  • Wprowadzenie uczniów w świat codziennych finansów, tak aby potrafili wykorzystać dla siebie odpowiednie usługi finansowe na starcie w dorosłość oraz zabezpieczyć swoje potrzeby na przyszłość.
  • Wykorzystanie doświadczenia pracowników bankowych oraz potrzeby dzielenia się wiedzą dla rozwoju młodego pokolenia oraz dobra wspólnego.

Cele BAKCYLA:

SZKOŁA
Pomóc szkołom poszerzyć wiedzę finansową uczniów jako niezbędny element funkcjonowania młodych obywateli w nowoczesnym społeczeństwie, opartym na wiedzy.
 
UCZNIOWIE
Wprowadzić uczniów w świat codziennych finansów, tak aby potrafili wykorzystać dla siebie odpowiednie usługi finansowe na starcie w dorosłość oraz zabezpieczyć swoje potrzeby na przyszłość.
PRACOWNICY BANKÓW
Udostępnić wartościową możliwość rozwoju zawodowego i osobistego pracownikom banków w działalności, która służy dobru wspólnemu.

SEKTOR BANKOWY
Potwierdzić odpowiedzialność społeczną banków przejawiającą się troską o edukację finansową młodego pokolenia.
Warszawski Instytutu Bankowości zajmuje się stroną organizacyjną przedsięwzięcia, w  tym umówieniem, przygotowaniem i realizacją lekcji BAKCYLA w szkołach.
WAŻNE! Szkoła nie ponosi kosztów związanych z uczestnictwem w projekcie BAKCYL.
1

Zgłoś szkołę do Projektu BAKCYL

Zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz zamieszczony na stronie:
http://bakcyl.wib.org.pl/dodajszkole.php
 
2

Pobierz formularz zgłoszeniowy

dotyczący terminów lekcji w projekcie BAKCYL dla szkoły podstawowej (klasy VI - VIII) i oddziałów gimnazjalnych
3

Wypełniony formularz

odeślij mailem na adres Koordynatora
Projektu - Magdaleny Więcek:
[email protected]

Przydatne dokumenty