Zaloguj się

Płać telefonem tak jak kartą zbliżeniową!

Usługa HCE umożliwia płatności w punktach handlowo usługowych za towary
i usługi urządzeniem mobilnym, bez konieczności fizycznego użycia karty.
Płatności mobilne HCE, umożliwiają klientom szybkie i wygodne płacenie smartfonem z aplikacją HCE w sposób analogiczny do płatności kartą zbliżeniową.

Usługa jest bezpłatna i dotyczy kart debetowych i kredytowych Visa i Mastercard.

W celu dokonania transakcji wystarczy tylko przyłożyć odblokowany telefon do terminala płatniczego, a kwotę powyżej 50 złotych potwierdzić dodatkowo numerem PIN, który jest wprowadzany na terminalu płatniczym.

Podstawowe wymagania dla telefonu, którym chcemy płacić:

 • oprogramowanie telefonu (wymagany system operacyjny) Android w wersji 4.4 lub wyższy;
 • moduł dostępu do Internetu w technologii WiFi lub GSM (GPRS, HSPA, LTE lub inny zapewniający dostęp do sieci internet);
 • moduł komunikacji zbliżeniowej w technologii NFC (Near Field Comunication). Od kilku lat producenci wyposażają już standardowo telefony w ten moduł komunikacji bezprzewodowej

Jeżeli wyżej określone wymagania spełnia telefon, a klient posiada w Banku odpowiedni typ karty zbliżeniowej, to można przystąpić do aktywacji płatności.

Przed rozpoczęciem instalacji Użytkownik powinien sprawdzić czy ma uruchomiony w urządzeniu moduł komunikacji zbliżeniowej w technologii NFC.

Jak użytkownik aktywuje usługę HCE?


1.      Pobiera aktualną wersję aplikacji mobilnej Planet Mobile HCE Wallet ze sklepu Google Play i instaluje ją na swoim telefonie.

2.      Wykonuje proces konfiguracji i rejestracji aplikacji:
 • definiuje hasło dostępu do aplikacji w trybie, w którym umożliwia mu to aplikacja (PIN lub wężyk)
 • przykłada kartę płatniczą do telefonu lub wpisuje numer karty oraz datę ważności karty ręcznie      
 • aplikacja mobilna na podstawie danych karty, generuje kod aktywacyjny

3.    Dzwoni do Contact Center na numer 801 502 503 wciskając 1 (posiadacze kart z Grupy BPS) i podaje pracownikowi kod aktywacyjny wygenerowany w aplikacji mobilnej dla danej karty.

Po wykonaniu wyżej określonych czynności można już dokonywać płatności zbliżeniowych przy wykorzystaniu telefonu i aplikacji mobilnej Planet Mobile HCE Wallet.

Jak dokonać płatności telefonem?

 • Odblokuj telefon i/lub zaloguj się do aplikacji.
 • Zbliż telefon do terminala.
 • Na ekranie telefonu zostanie wyświetlona kwota transakcji.
 • Dla kwot powyżej 50 zł wprowadź na terminalu płatniczym kod pin dla karty.

Płatność nie wymaga logowania się do aplikacji, a wyłącznie odblokowania ekranu smartfona. Konieczność logowania się do aplikacji zależy od klienta i od wcześniejszych ustawień aplikacji.

Ważne jest też to, iż do korzystania z płatności nie jest konieczne aktywne połączenie z Internetem, co oznacza, że płatności można dokonywać także w takich miejscach, gdzie dostęp do sieci jest ograniczony (np. w podziemiach).

Przydatne dokumenty


W celu bezpiecznego korzystania z płatności telefonem HCE niezbędne jest:

 • Zainstalowanie w smartfonie oprogramowania zabezpieczającego (skanera antywirusowego, zapory sieciowej) oraz jego regularna aktualizacja.
 • Unikanie instalowania w smartfonie oprogramowania pochodzącego z nieautoryzowanych źródeł, w tym przekazywanego pocztą elektroniczną lub SMS/MMS. Instalację aplikacji, zwłaszcza z nieznanych źródeł powinna poprzedzać jej weryfikacja przez oprogramowanie antywirusowe.
 • Niestosowanie łatwych do odgadnięcia numerów PIN np. 0000, 1111 itp. oraz niezapisywanie kodów PIN w sposób jawny. Nie należy przechowywać zapisanych kodów PIN w pamięci telefonu oraz w innych miejscach, w których istnieje ryzyko jego kradzieży, np. w portfelu. W przypadku podejrzenia ujawnienia kodów PIN nieuprawnionym osobom, należy niezwłocznie dokonać ich zmiany, ponieważ potencjalne straty mogą być znacznie wyższe niż wynikające z limitów transakcji zbliżeniowych.
 • Wyłączanie telefonu przed oddaniem do depozytu, szatni, itp.
 • Nieoddawanie telefonu do serwisu z kartą SIM-NFC, SD-NFC, jeżeli limit płatności zbliżeniowych nie został wcześniej zablokowany.

Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście