Zaloguj się

Karta kredytowa VISA Credit to wygodny
i bezpieczny sposób dokonywania codziennych płatności

Międzynarodowa  karta kredytowa VISA CREDIT to nowoczesny, bezpieczny
i uniwersalny środek płatniczy, zapewniający stały i szybki dostęp do pieniędzy.
Skierowana jest do osób ceniących komfort, prestiż, swobodę finansową, a także bezpieczeństwo.
Kartą kredytową VISA CREDIT mażesz posługiwać się na całym świecie – jest ona powszechnie akceptowana.

Karta kredytowa to rewelacyjne rozwiązanie dla osób, które chcą mieć stały dostęp do dodatkowej gotówki a przy tym ponosić naprawdę niewielkie koszty związane z obsługą kredytu.

Karta kredytowa pozwala uzyskać stały i szybki dostęp do dodatkowych środków finansowych, bez odsetek nawet do 51 dni. To niezwykle atrakcyjne rozwiązanie zabezpieczające nas na wypadek nieprzewidzianych wydatków, gdy nie ma czasu na zbędne formalności.


 

Jak działa karta?

Bank daje do dyspozycji indywidualnie ustalony limit kredytowy. Co miesiąc otrzymujesz wyciąg z zestawieniem wydatków dokonanych kartą. Bank Spółdzielczy w Limanowej wymaga spłaty jedynie 3% min. 40 zł miesięcznego zadłużenia podanego na wyciągu. Jeśli spłacisz całe zadłużenie wynikające z dokonanych transakcji bezgotówkowych w terminie podanym na wyciągu (do 21 dni od daty otrzymania wyciągu), nie zapłacisz żadnych odsetek.

Sprawdź co zyskujesz


Niezależność

za pośrednictwem karty można realizować płatności za towary
i usługi lub wypłacić gotówkę
w bankomatach zarówno
w kraju jak i za granicą

Bezodsetkowy kredyt

dla transakcji bezgotówkowych, do 51 dni pod warunkiem spłaty całości zadłużenia w dacie wskazanej na wyciągu

Komfort

możliwość dokonywania przelewów z karty kredytowej

Zarządzanie kartą

możliwość zamówienia dodatkowej karty dla osoby powyżej 13 roku życia

Co daje karta kredytowa VISA Credit?

możliwość bezpłatnego użytkowania karty, pod warunkiem aktywnego z niej korzystania

wygoda - automatyczne wznowienie karty

bezpieczne transakcje w Internecie dzięki zabezpieczeniu 3D Secure

możliwość wydania kart dodatkowych dla innych użytkowników w ramach przyznanego limitu

darmowy kredyt do 51 dni pod warunkiem spłaty całości zadłużenia w dacie wskazanej na wyciągu

możliwość przeniesienia karty kredytowej z innego banku

dokonywanie transakcji bezgotówkowych w placówkach handlowo-usługowych – w kraju i za granicą – bez żadnych opłat

możliwość ustanowienia indywidualnych limitów transakcyjnych na karcie

Dodatkowo w ramach posiadanej karty można  skorzystać z usługi „Balance Transfer”.


Jeśli posiadasz kartę kredytową w innym Banku to poprzez usługę "Balance Transfer" dokonamy za Ciebie spłaty zadłużenia na dotychczas posiadanej karcie, a jednocześnie obciążymy jednorazowo rachunek karty kredytowej w naszym Banku. Prowadzi to do rezygnacji z użytkowania karty kredytowej w obcym Banku, a zarazem wypowiedzenia umowy. W zamian oferujemy kartę z limitem takim samym lub wyższym, ustalanym indywidualnie.   

Wymagane dokumenty do uruchomienia usługi "Balance Transfer":
 • Wniosek o wydanie karty kredytowej;
 • Wniosek o usługę "Balance Transfer";
 • Formularz rezygnacji z używania dotychczasowej karty wydanej przez inny bank (dot. usługi "Balance Transfer"), który zostanie wysłany przez placówkę sprzedażową do innego banku w przypadku podjęcia przez placówkę sprzedażową pozytywnej decyzji odnośnie wydania karty kredytowej;
 • trzy ostatnie zestawienia operacji, zawierające m.in. transakcje dokonane kartą innego banku, dokonywane miesięczne spłaty na karcie;
 • dokumenty potwierdzające tożsamość Wnioskodawcy.

Już od teraz możesz korzystać z usługi Plan ratalny „Praktyczna rata”.

Zaletą Planu ratalnego jest fakt, iż nie załatwiasz dodatkowych formalności,  a dodatkowo masz dużo niższe oprocentowanie, niż na standardowej karcie kredytowej. To wszystko w ramach karty kredytowej Visa Credit.
 1. Plan ratalny jest oferowany w ramach rachunku karty i udzielonego Kredytobiorcy kredytu. Z Planu ratalnego może korzystać tylko Użytkownik karty głównej.
 2. Bank na wniosek Użytkownika karty może rozłożyć na raty spłatę rozliczonych transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą główną lub kartami dodatkowymi. Użytkownik karty głównej wybiera sposób rozłożenia na raty spośród opcji udostępnionych przez Bank, czyli od 6 do 24 rat (równe raty).
 3. W celu skorzystania z Planu ratalnego po dokonaniu transakcji, ale nie później niż na 3 dni przed upływem terminu płatności z tytułu rozliczenia przedmiotowej transakcji, Kredytobiorca powinien złożyć dyspozycję za pośrednictwem infolinii Contact Center Banku BPS S.A. tel. 22/ 539 50 50
 4. Korzystanie z Planu ratalnego jest możliwe, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
  • karta nie jest zastrzeżona lub zamknięta;
  • na rachunku karty:
   • nie występuje zadłużenie przeterminowane,
   • znajduje się saldo zadłużenia w wysokości co najmniej wartości transakcji obejmowanej Planem ratalnym (w momencie uruchomienia Planu ratalnego zakładana jest na rachunku blokada środków na kwotę kapitału kredytu i zmniejszana z uruchomieniem każdej raty);
  • wartość pojedynczej transakcji obejmowanej Planem ratalnym, nie jest niższa, niż 300 zł;
  • w okresie co najmniej ostatnich 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o Plan ratalny terminowo spłacał zadłużenie oraz nie przekraczał limitu kredytowego
 5. Plan ratalny w karcie jest udzielany zgodnie z następującymi zasadami:
  • minimalną kwotę transakcji podlegającą rozłożeniu na raty;
  • Kredytobiorca może skorzystać z dowolnej liczby Planów ratalnych w karcie, z tym, że łączna kwota wszystkich Planów ratalnych nie może przekroczyć dostępnego limitu kredytowego;
  • Plan ratalny w karcie świadczony jest maksymalnie do upływu ważności karty, uwzględniając jej wznowienie;
  • pozostająca do spłaty suma rat Planu ratalnego w karcie pomniejsza dostępny limit kredytowy. Każda spłata kolejnej raty Planu ratalnego w karcie zwiększa dostępny limit kredytowy.

Jak otrzymać kartę?


Aktualnym klientom Banku oferujemy wydanie karty przy minimum formalności.

Jeśli posiadasz kartę kredytową w innym banku, możesz ją przenieść na korzystnych zasadach do naszego Banku.
 • wydanie karty - bez opłat
 • wznowienie karty - bez opłat
 • użytkowanie karty - bez opłat, jeśli będziesz aktywnie korzystać z karty: jeśli po 11 miesiącach od dnia wydania karty wartość transakcji bezgotówkowych
  i gotówkowych, obciążających rachunek karty wynosi co najmniej 5400 zł
  bez opłat.

Przykład reprezentatywny:


Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 15,05% dla karty kredytowej Visa Credit, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 3 000 zł, całkowita kwota do zapłaty 3 219,74 zł, oprocentowanie zmienne 10%, całkowity koszt kredytu 219,74 zł (w tym: odsetki 165,74 zł, opłata za wydanie karty 0 zł, opłata roczna za kartę 54 zł), 11 miesięcznych rat po 263,81 zł i jedna rata 263,83 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 14 maja 2018 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Przyznanie kredytu przez Bank uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.


 

Dokumenty i informacje


Bezpieczeństwo


Kiedy utracisz kartę - zgubisz ją lub karta zostanie skradziona - fakt ten należy niezwłocznie zgłosić w celu jej zastrzeżenia. Od tego momentu Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane przy jej użyciu z wyjątkiem transakcji dokonanych przez Posiadacza karty lub gdy doszło do nich z jego winy umyślnej.

W przypadku utraty karty (zgubienia lub kradzieży) należy niezwłocznie zgłosić ten fakt:
1

telefonicznie

pod numerem telefonu 86 215 50 00 – czynny całą dobę NOWOŚĆ!
2

telefonicznie pod ogólnym numerem

telefonu (+48) 828 828 828, gdzie system wykorzystuje technologię rozpoznawania mowy tzw. portal głosowy, który przekierowuje posiadacza karty do właściwej infolinii wydawcy w celu zastrzeżenia karty
3

osobiście

 w dowolnej jednostce Banku Spółdzielczego w Limanowej lub innego zrzeszonego z Bankiem BPS,wydającej kartę VISA lub w innym banku uczestniczącym w systemie VISA.

Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście