Zaloguj się

Czy moje środki są bezpieczne?


Tak, Państwa środki zdeponowane w Banku Spółdzielczym w Limanowej są całkowicie bezpieczne. Cały sektor bankowy działa w sposób stabilny, o czym informuje także w swoich komunikatach Narodowy Bank Polski. Bank realizuje wszystkie swoje podstawowe obowiązki, a wszelkie operacje bankowe przeprowadzane są bez zakłóceń. Nie ma żadnych podstaw do przejęcia przez banki środków swoich klientów.  


Jak najlepiej wypłacić gotówkę?


W obecnym czasie szczególnie rekomendujemy rezygnacje z użycia gotówki, czyli:
  • wykonywanie przelewów oraz innych operacji bankowych z użyciem bankowości internetowej /aplikacji mobilnej
  • realizowanie płatności telefonem, zegarkiem lub kartą – optymalnie z wykorzystaniem płatności zbliżeniowych
  • realizowanie zakupów przez internet.
Jeśli konieczna jest wypłata gotówki, w pierwszej kolejności prosimy o skorzystanie z bankomatów, a dopiero gdy jest to niezbędne udać się do Oddziału.

 

Jak bezpiecznie korzystać z bankowości elektronicznej ?


Obowiązują nas te same zasady, co dotychczas. Zostały one opisane na stronie: https://www.bs.limanowa.pl/oferta/bankowosc-internetowa

W obecnej sytuacji prosimy być szczególnie uważnym na pojawiające się wyłudzenia na "koronawirusa" - więcej na: https://www.bs.limanowa.pl/aktualnosci/c/zachowaj-czujnosc

 

Do jakiej kwoty można płacić kartą zbliżeniowo bez użycia PIN?


W celu ograniczenia kontaktu fizycznego Klientów podczas dokonywania płatności kartowych, organizacje płatnicze - Visa i Mastercard, podjęły decyzję o wprowadzeniu od 20 marca 2020 r. zmiany wartości limitu transakcji zbliżeniowej bez uwierzytelnienia (czyli bez wprowadzenia kodu PIN) z 50 do 100 zł. W związku z tym od 20 marca 2020 r. Klienci wykonujący transakcje zbliżeniowe poniżej 100 zł mogą nie być proszeni o wprowadzenie kodu PIN. To, czy klient zostanie poproszony o PIN zależy od tego, czy dany terminal POS został już zaktualizowany. Oznacza to, że jeszcze przez pewien okres, może się zdarzać, że przy transakcji np. na 60 zł w jednym sklepie, Klient zostanie poproszony o PIN, a w innym - nie. Jest to uzależnione od tego, jak szybko Akceptanci (sklepy) dostosują się do wprowadzonej zmiany.

 

Czy mogę samodzielnie zmieniać ustawienia dla mojej karty debetowej lub kredytowej?


Zachęcamy do korzystania ze strony https://www.kartosfera.pl, na której można m.in. aktywować, odblokować, zastrzec kartę, zmienić PIN, czy ustawić formę zabezpieczenia dodatkowego 3D Secure. Więcej w PODRĘCZNIKU UŻYTKOWNIKA.
 


Czy Bank wprowadza działania pomocowe dla Klientów dotkniętych skutkami epidemii koronawirusa?


Tak, wdrożyliśmy mechanizmy umożliwiające zawieszenie spłaty kredytów (zastosowanie tzw. wakacji kredytowych) dla Klientów indywidualnych i przedsiębiorstw. Zgodnie z zaleceniami Związku Banków Polskich podjęliśmy działania tak, aby:

1.    umożliwić i ułatwić Klientom odroczenie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych przez okres do trzech miesięcy; odraczanie powinno odbywać się:
  • w sposób odformalizowany (bez konieczności składania dodatkowych dokumentów)
  • w formie zdalnej, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej, bankowości elektronicznej stosownie do form komunikacji przewidzianych w umowie z bankiem.
  • w sposób szybki rozpatrywać wnioski Klientów, którzy uzasadnią konieczność odroczenia (zawieszenia) spłaty kredytu ich sytuacją finansową spowodowaną pandemią.
2.    udzielić pomocy wszystkim przedsiębiorcom, którzy na koniec 2019 r. posiadali  zdolność kredytową, zostali dotknięci skutkami koronawirusa COVID-19 i którym w najbliższych miesiącach upływa termin odnowienia istniejącego finansowania. Banki powinny odnowić finansowanie – na okres do 6-miesięcy

3.    nie pobierać opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zawieszenia spłat rat kredytowych.

 

Komu Bank odracza spłaty kredytów?


Opcja zawieszenia spłaty kredytu jest dostępna dla Klientów indywidualnych i firmowych, którzy uzasadnią konieczność odroczenia/zawieszenia spłaty kredytu ich sytuacją finansową spowodowaną pandemią koronawirusa.

 

Czy wakacje kredytowe oznaczają, że mogę automatycznie zawiesić spłacanie kredytu?


Nie. Wakacje kredytowe przeznaczone są dla Klientów, którzy sytuacja istotnie pogorszyła się w związku z epidemią koronawirusa. Aby odroczyć spłatę należy złożyć odpowiedni wniosek, w którym uzasadni się konieczność zawieszenia spłaty kredytu i uzyskać potwierdzenie z banku. Bank zawiadomi o przyjęciu oraz o realizacji wniosku poprzez wysłanie informacji na wskazany we wniosku adres email.