Zaloguj się

W dniu 9 listopada 2009 roku odbyła się V Gala Przedsiębiorczości organizowana przez Powiat Limanowski oraz Radę Przedsiębiorczości. Konkurs ma na celu wyłonienie firm, które osiągnęły najlepsze wyniki ekonomiczne z zachowaniem etyki biznesu. Kapituła konkursu ocenia również zaangażowanie w działalność charytatywną i tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju zarówno przedsiębiorczości, jak i lokalnej społeczności.

Bank Spółdzielczy w Limanowej otrzymał wyróżnienie oraz nominację do statuetki „Lider Biznesu” w kategorii „Duże Przedsiębiorstwa”.

W kategorii „Inicjatywa  Roku" wyróżnienie otrzymała firma CAROX Sp. j., natomiast tytuł „Mecenasa Przedsiębiorczości” otrzymali: Rafał Baniak podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki oraz Bronisław Dutka – poseł na sejm.

Honorowe statuetki "Za wkład w rozwój Powiatu Limanowskiego" otrzymali: Ewa Kierzkowska - wicemarszałek Sejmu, Waldemar Pawlak - minister gospodarki, Elżbieta Bieńkowska - minister rozwoju regionalnego, Czesława Ostrowska - podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Jerzy Miller – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Marek Nawara – marszałek Województwa Małopolskiego, Andrzej Malinowski - Prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich, oraz Justyna Kowalczyk.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.