Zaloguj się

W Domu Literatury w Warszawie 9 grudnia 2009r. odbył się XXIX Finał Konkursu Orzeł Agrobiznesu. Tytuł Orła Agrobiznesu Grand Prix zdobył Bank Spółdzielczy w Limanowej.

Kapituła konkursu wysoko oceniła strategię limanowskiego banku mówiąc, iż z pełnym przekonaniem można przyznać bardzo elitarnego Orła jakim jest „Orzeł Agrobiznesu Grand Prix”, gdyż przy ocenie nie zostały dostrzeżone uchybienia ani zagrożenia, które miałyby negatywny wpływ na działalność banku.

Orłami Biznesu zostało również wyróżnionych pięć banków z Grupy BPS. Laureatom statuetki wręczyli: Pani Ewa Kierzkowska, wicemarszałek Sejmu RP, honorowy patron nagrody Pan Franciszek Stefaniuk, Poseł na sejm RP, Przewodniczący Kapituły oraz Pan Poseł Bronisław Dutka.

Podczas uroczystości głos zabrała Pani Aniela Szafran, Wiceprezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości, która w imieniu Zarządu Banku serdecznie pogratulowała wszystkim laureatom.  W swym wystąpieniu podkreśliła, jak ważną rolę spełniają banki spółdzielcze. Zaznaczyła, również, że sektor bankowości spółdzielczej dostał właśnie swoją szansę i powinien ją wykorzystać w jak najlepszy sposób.
Tytuł „Orzeł Agrobiznesu” przyznawany jest od 2001 r. Otrzymują go firmy posiadające udokumentowany sukces rynkowy potwierdzony wynikami zleconych przez organizatora konkursu ankietowych badań konsumenckich prowadzonych w wybranych miastach.

Przy ocenie brana jest pod uwagę skuteczność wchodzenia z nowymi produktami na rynek, sposób promocji, tworzenie wizerunku firmy przyjaznej konsumentowi i użytkownikowi, dobra współpraca z władzami samorządowymi, a także umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych. W każdym roku przewidziane są cztery edycje Orła Agrobiznesu. W każdej edycji wręczanych jest maksymalnie 10 nagród, a firmy posiadające na swoim koncie wybitne sukcesy rynkowe w kraju otrzymują nagrodę Orła Agrobiznesu Grand Prix.