Zaloguj się

II miejsce w Konkursie „Bank Spółdzielczy w służbie społeczności lokalnej”

Bank Spółdzielczy w Limanowej zajął II miejsce w Konkursie, którego celem jest promowanie i wyróżnienie banków spółdzielczych, które wykazują się zaangażowaniem społecznym i wspieraniem inicjatyw społeczności lokalnych.