Zaloguj się

Bank Spółdzielczy w Limanowej partnerem Projektu „Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL”.

Podczas Forum Liderów Banków Spółdzielczych w Warszawie powitano nowych członków ogólnopolskiego projektu pod nazwą „Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL”.