Zaloguj się

Najefektywniejszy Bank w Polsce

Bank Spółdzielczy w Limanowej został głównym laureatem krajowego Rankingu „Wyróżniające się Banki Spółdzielcze”, w kategorii „Najefektywniejsze Banki”. Konkurs jest organizowany corocznie przez redakcję miesięcznika „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”.