Zaloguj się

Bank Spółdzielczy w Limanowej został głównym laureatem krajowego Rankingu „Wyróżniające się Banki Spółdzielcze”, w kategorii „Najefektywniejsze Banki”. Konkurs jest organizowany corocznie przez redakcję miesięcznika „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”.

W rankingu „NBS” oceniano najważniejsze wskaźniki finansowe Banków Spółdzielczych (sumę bilansową, fundusze własne, wynik finansowy, obligo kredytów, depozyty, rachunki osób prawnych i fizycznych). Ocena punktowa dokonana na podstawie poszczególnych wskaźników promowała banki za osiągnięcia w różnych obszarach aktywności.

Do finałowej rozgrywki w różnych podkategoriach zakwalifikowało się 100 Banków Spółdzielczych spośród 582 działających na koniec 2007 r. na terenie całego kraju w trzech zrzeszeniach: Banku Polskiej Spółdzielczości, Gospodarczego Banku Wielkopolski i Mazowieckiego Banku Regionalnego. Najbardziej efektywny w Polsce okazał się Bank Spółdzielczy w Limanowej, który w 2007 roku powiększył o około 50 proc. obligo kredytów, wartość depozytów i sumę bilansową. Limanowski Bank wyprzedził banki m.in. w Ciechanowie, Jedlińsku, Białej Rawskiej, Sanoku, czy Dzierżoniowie. Wszystko to było możliwe dzięki klientom Banku oraz jego partnerom, lokalnym samorządom terytorialnym, którzy zaufali Bankowi i korzystają z jego bogatej gamy nowoczesnych usług finansowych. Nagrodę w postaci statuetki jako laureata konkursu „Wyróżniające się Banki Spółdzielcze” z rąk organizatora konkursu odebrał Adam Dudek, Prezes Banku Spółdzielczego w Limanowej, w dniu 30 maja br. w Klubie Bankowca Związku Banków Polskich w Warszawie.

Kolejny sukces Banku Spółdzielczego w Limanowej to nominacja do zdobycia nagrody „Orzeł agrobiznesu”, konkursu organizowanego przez Agencję Promocyjno-Wydawniczą „EMS” pod honorowym patronatem wicemarszałka Sejmu RP Jarosława Kalinowskiego. Nominacja dla Banku została przyznana na podstawie rekomendacji przedstawionej przez Franciszka Dziedzinę – wicestarostę powiatu limanowskiego. Kapituła konkursu nagradza firmy posiadające udokumentowany sukces rynkowy potwierdzony wynikami zleconych przez organizatora konkursu badań ankietowych konsumenckich, prowadzonych na terenie działania Banku. Przy ocenie brana jest pod uwagę skuteczność wchodzenia z nowymi produktami na rynek, sposób promocji, tworzenia wizerunku firmy przyjaznej klientowi oraz dobra współpraca z władzami samorządowymi. Uroczyste wręczenie nominacji przez wicemarszałka Sejmu RP – Jarosława Kalinowskiego odbyło się w dniu 03.06.2008 r. w Pałacu Szustra w Warszawie.